Statuss:
Izpildē
twinning ligums

Galvenais mērķis ir veicināt tirgū laistās pārtikas un barības nekaitīgumu un stiprināt eksporta iespējas, uzlabojot atbilstību sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem.

Projekta ieviešanas laiks  - 01.09.2020. – 30.11.2022.